Odfjell

Om oss

FRA BYROM OG BYGG TIL MEGABYTE OG BØTTEKOTT

Å utvikle en eiendom innebærer å realisere eiendommens potensiale som bruksområde — i all hovedsak for mennesker og menneskers gjøremål og behov. Enten det er snakk om ubebygget tomt, tomt med bebyggelse eller anlegg, områder for transport, produksjon, infrastruktur og så videre, vil det alltid være mennesket som definerer kvaliteten – og ved ferdigstillelse, krav og ønsker til endringer.

Menneskers hverdag forgår mest inne — i bolig, fabrikk, butikk, kontor, skole, barnehage. Men vi ser at dette er i ferd med å endre seg. Stadig mer av tiden tilbringes ute, på veien, i gatene, i parkene, på sjøen, i skogen og på fjellet. Andre måter å arbeide på, endringer i arbeidsforhold og bedre kommunikasjonsmuligheter binder ikke lenger alle mennesker til vanlige bygninger som tidligere. Fleksibel arbeidstid og endrete transportmåter gjør at vi flytter oss oftere og reiser mer. Krav til bygningers rom og installasjoner endrer seg i samme takt. Endringene ser ut til å gå stadig fortere, noe som stiller stadig høyere krav til fleksibilitet og åpne tekniske løsninger. Vi må bygge rom som ikke setter unødvendige begrensninger for brukernes kreativitet og ytelse. Eiendom og bygninger blir mer enn oppholdssteder — de blir verktøy for brukerne.

Eiendomsutvikling er å forstå hva menneske ønsker og på en god måte klare å kommunisere hva vi enten alene eller i samhandling kan klare å gjennomføre. Spørsmålene er mange – svarende enda flere – vi har over 30års erfaring fra «alle sider av bordet» i store eiendomsutviklingsprosjekter. Finner du våre tanker omkring eiendomsutvikling interessante, tar vi gjerne en prat om samarbeid og samhandling i utviklingen av «by og land»

Testimonials

What Our Clients Say

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Grace Hill
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jamie Carter
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Robert Owens
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Rachel Walters
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Sandra Perry
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Charles Mason