Odfjell

Prosjekter

Kokstadflaten Utvikling AS

Kokstadflaten er et større utbyggingsområde på Kokstad, i kort avstand til Bergen Lufthavn. SE3 og SE4 er sentralt plassert i området og utgjør to delområder av den samlede utviklingen.

Kokstadflaten 47 AS

Ferdig opparbeidet areal som inngår i Sentrumsområdet i tilknytning til Bybanestoppet Kokstadflaten – 100meter til bybanen.

KFN 1 AS

Ferdig opparbeidet tomteareal på ca. 15dekar, 500meter fra Bybanestoppet – Kokstadflaten

KFN 2 AS

Ferdig opparbeidet tomteareal på ca. 15dekar, 500meter fra Bybanestoppet – Kokstadflaten

Rundehaugen AS

Utviklings eiendommen på ca. 30 dekar. I reguleringsprosess for industri, kontor, lager.

GMB Utvikling AS

Eier areal i tilknytning til Fjøsangerveien 71 for videreutvikling av Gerdt Meyer Bruun AS

Gerdt Meyer Bruun AS

Ferdig regulert eiendom for etablering av min. 300 studentboliger. Forventet byggestart i 2021/22.

Kokstadflaten 35 – KF35

Odfjell Business Center – etablert i 2016. Pågående byggesak for utvidelse på ca. 5.000kvm innenfor dagens eiendom.