Odfjell

Utviklingseiendom Kjøpes

Vi søker eiendom for utvikling til næringsbygg eller boligbygg. Vi jobber gjerne i partnerskap og er fleksibel på størrelse av eierskapet i felles utviklingsselskap.

Vi sørger for regulering, prosjektutvikling, utbygging.

KONTAKT

Frode C. Hoff på tlf. 95131727 / mail fch@odfjellland.no