Odfjell

Kokstadflaten Utvikling AS

Kokstadflaten er et større utbyggingsområde på Kokstad, i kort avstand til Bergen Lufthavn. SE3 og SE4 er sentralt plassert i området og utgjør to delområder av den samlede utviklingen.