Odfjell

Rundehaugen AS

Utviklings eiendommen på ca. 30 dekar. I reguleringsprosess for industri, kontor, lager.