Odfjell

Kokstadflaten 35 – KF35

Odfjell Business Center – etablert i 2016. Pågående byggesak for utvidelse på ca. 5.000kvm innenfor dagens eiendom.